Zakarbonovaný motor, znečistené EGR, znečistené, resp. poškodené sacie potrubie (všetky dieselové motory, najmä N57, N57N, N47, N47N)