• odblokovanie funkcie televízie, DVD možnosť sledovania počas jazdy
  • deaktivácia pripomínania pásov
  • deaktivácia funkcie start/stop
  • deaktivácia obmedzovača rýchlosti
  • možnosť zobrazenia hudobných zdrojov na head up displeji
  • možnosť zobraziť telefónny zoznam na head up displeji
  • možnost zapnutia kamier počas jazdy
  • zmena loga logic 7
  • zobrazenie digitálnej rýchlosti
  • aktualizácia softvéru
  • aktualizácia máp GPS navigácie