Od roku 2010 je v produkcii šiesta generácia BMW radu 5  (F10 – sedan BMW 5,  F11 – Touring a F07 – GT BMW radu 5). Vychádza z platformy F01 BMW radu 7. BMW radu 5 sú vybavené množstvom elektronických systémov doležitých pre bezpečnosť a komfort. Pre ich plné využitie je doležitý update, upgrade softvéru, programovanie a kódovanie, ktoré umožní plnohodnotné využitie a prispôsobenie vlastností vozidla vašim potrebám.

V našom špecializovanom BMW servise urobíme na vašom vozidle všetko čo môžete v oblasti programovania, kódovania a aktualizácie softvéru potrebovať. K najžiadanejším prácam patrí:

 • kódovanie možnosti sledovať televíziu a DVD počas jazdy
 • deaktivácia pripomínania pásov
 • deaktivácia funkcie start/stop
 • deaktivácia obmedzovača rýchlosti
 • kódovanie možnosti zobrazenia hudobných zdrojov na head up displeji
 • kódovanie možnosti zobraziť telefónny zoznam na head up displeji
 • dokódovanie zapnutia kamier počas jazdy
 • kódovanie zmeny loga logic 7
 • dokódovanie digitálneho zobrazenia rýchlosti
 • nahranie aktuálnych máp GPS navigácií
 • aktualizácia softvéru

Ak sa vami požadovaná úprava nenachádza v zozname to ešte neznamená, že ju nedokážeme urobiť. Našou silnou stránkou je programovanie a kódovanie vozidiel BMW a MINI. Značné úsilie a prostriedky vynakladáme do neustáleho zlepšovania a rozširovania našich možností.